USDA Organic

Показване на 1–12 от 191 резултата

Какво е USDA?

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) е федералната агенция, която предлага програми и прилага политики и разпоредби, свързани с американското земеделие, горско стопанство, животновъдство, качество на храните и храненето. Издаваните от нея сертификати за органичност гарантират, че произведените продукти са спазили най-високите изисквания и стандарти в целия свят.

Биологичното сертифициране изисква фермерите и манипулаторите да документират своите процеси и да бъдат инспектирани всяка година. Органичните инспекции на място отчитат всеки компонент от операцията, включително, но не само, източници на семена, почвени условия, здраве на културите, управление на плевели и вредители, водни системи, вложени материали, рискове от замърсяване и смесване и превенция и водене на записи . Проследяването на органичните продукти от началото до края е част от органичното обещание на USDA.

USDA се състои от 29 агенции и служби, които включват ценни ресурси като Службата по горите, Центъра за политика и насърчаване на храненето и Националната селскостопанска библиотека.

Нейните програми спомагат за предоставянето на следните услуги, между другото: широколентов достъп в селските райони; помощ при бедствия за фермери, животновъди и селски жители; опазване на почвата, водата и други природни ресурси за собствениците на земя; предотвратяване на горски пожари; и селскостопански изследвания и статистика.

Органичните храни, сертифицирани от Министерството на земеделието на САЩ, се отглеждат и обработват в съответствие с федералните насоки, насочени към много фактори, качеството на почвата, практиките за отглеждане на животни, борбата с вредителите и плевелите и използването на добавки. Органичните производители разчитат на естествени вещества и физически, механични или биологични методи на отглеждане във възможно най-голяма степен.

Продукцията може да се нарече органична, ако е сертифицирана, че е отгледана върху почва, върху която не са прилагани забранени вещества три години преди прибиране на реколтата. Забранените вещества включват повечето синтетични торове и пестициди. В случаите, когато производител трябва да използва синтетично вещество за постигане на конкретна цел, веществото трябва първо да бъде одобрено съгласно критерии, които изследват ефектите му върху човешкото здраве и околната среда.

Когато опакованите продукти посочват, че са „произведени с органични [конкретна съставка или група храни]“, това означава, че съдържат поне 70% органично произведени съставки. Останалите неорганични съставки се произвеждат без използване на забранени практики (генно инженерство, например), но могат да включват вещества, които иначе не биха били разрешени в 100% органични продукти. „Произведени с органични“ продукти няма да носят печата на USDA за органични продукти, но, както при всички други органични продукти, все пак трябва да идентифицират сертификатора, акредитиран от USDA. Можете да потърсите самоличността на сертификатора върху опакован продукт, за да проверите дали органичният продукт отговаря на органичните стандарти на USDA.

Както при всички органични храни, никоя от тях не се отглежда или обработва с помощта на генетично модифицирани организми, което органичните стандарти изрично забраняват.

Запознаването с органичния етикет на USDA и разбирането на твърденията му дава възможност на потребителите да вземат информирани решения относно храната, която купуват. Въпреки че има много маркетингови твърдения, които добавят стойност към храните, потребителите могат да бъдат сигурни, че органичните продукти на USDA са проверени като органични на всички етапи между фермата и магазина.