1st-image

Oт 1970 година насам, всяка година на датата 22 Април се чества Денят на Земята. Целта е не просто отбелязване на един ден, а основаване и поддържане на движение, чрез което се мобилизират хора от цял свят, които истински да прегърнат идеята за опазването на планетата.22 април е своеобразен рожден ден на Земята – ден, в който да си припомним, че Земята е наш дом и всички ние трябва да се грижим за нея.

Опазването на природа не е задължение, а естествен инстинкт, който мнозина са изгубили  по пътя към нашето съвременно общество! Да вземем от природата не повече от колкото ни е нужно, за да има и занапред; да се стараем да оставяме максимално малък отпечатък върху природата с действията си; да не замърсяваме природатa… всяка малка стъпка в тази посока има значение, ако се прави от мнозина!

for-us-570x320

За нас в Алтея всеки ден е ден на Земята.

Мисълта за съхранението на природата и оставяне на минимален отпечатък върху нея чрез дейността ни, е водеща наша цел от създаването на компанията.

През годините сме реализирали множество идеи в тази насока и си поставяме все повече и повече цели занапред.

Вече почти две десетилетия ние практикуваме биологично земеделие и произвеждаме био сертифицирани крайни продукти. Използвайки био суровини в нашето производство, ние работим с био производители и фермери от цял свят, които също като нас практикуват биологично земеделие. Водени от идеята, че колкото повече биологично земеделие се практикува, толкова по – малко пестициди, химикали и вредни за природата вещества ще се използват, ние се стараем непрекъснато да развиваме и увеличаваме нашето биологично стопанство.

Отбелязвайки Деня на Земята през 2021г. ние искрено си пожелаваме да имаме възможност все повече да работим в посоката, която любовта ни към природата предопределя.

citat-image

През тази есен сме си поставили за цел засаждането на 5000 дръвчета в района, в който се намира базата на Алтея. Целта ни е дръвчетата да са произведени от местни производители и да са местни видове. Обезлесяването на горите и превръщането им в обработваеми площи е един от най – големите природни проблеми и ние знаем, че пътят е само един и с всяка малка крачка целта ще бъде постигната. Надяваме се, че с натрупване на опит в тези инициативи ние ще ставаме все по – смели в мечтите си и реализирането им.

Горите са белият дроб на планетата и запазването им и възстановяването им е от съществено значение за опазването на природата. Намаляването на въглеродният ни отпечатък е не по – малко важен елемент от грижата ни за планетата. Именно поради този факт една от целите, които сме си поставили ние в Алтея , е в максимално кратки срокове да постигнем нашата въглеродна неутралност. Използването на електроенергия, произведена от възобновяеми източници, е в основата на постигането на тази цел. Ние вярваме, че много скоро ще достигнем целта си, 100% от използваната от нас електроенергия да си произвеждаме сами от възобновяеми източници.

last-image-1

В природата съществуват естествени системи, които са се образували и развивали милиони години и които ние приемаме за даденост, но те не са! Как горите пречистват въздуха? Как почвата храни растенията? Как пчелите са виновни за плодородието? Безброй въпроси, будещи любопитство и удивление от съвършенството на природата. Въпроси, на които частично знаем отговорите, но безотговорно игнорираме в ежедневието си.  Нека не бъдем безучастни!